Teenused

GPS mõõdistused

  • Mõõdistused ja märkimised reaalkinemaatilise GPS-iga: Trimble GNSS R8/5800.


Ehitusgeodeetilised tööd

  • Märkimistööd ehitusobjektidel
  • Teostusmõõdistamine ja teostusjoonised

Topograafilised tööd

  • Topograafiliste plaanide koostamine ja mõõdistamine

Mahtude arvutused

  • Looduses tehtud mõõtmistulemuste töötlemine programmiga Autocad Civil 3D.